გენერალური

სასტუმროს სახელწოდება: Mielo Lara Hotel
სასტუმროს ტიპი: სასტუმრო
ქსელის კატეგორია: დამოუკიდებელი
ოფიციალური სახელწოდება: Mielo Lara Otelcilik Tic. Aş.
საგადასახადო ადმინისტრაცია: Kurumlar
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 6210935511
ოთახების რაოდენობა: 28
ტელეფონი: + 90 242 324 18 19
მობილური ტელეფონი: + 90 541 810 66 07
მეორეული ნომერი: + 90 242 324 18 20
ელექტრონული მისამართი: [email protected]
ვებგვერდი: www.mielohotel.com
Facebook: MieloLaraHotel
Instagram: mielolarahotel